4/4/11

РОЛЕВИТЕ ИГРИ

Защо да използваме ролеви игри?


Ролевите игри позволяват на участниците да изпълняват роли в ситуации, с каквито те се сблъскват в работата си сега, ще се сблъскат в бъдеще или на които те гледат като на вероятни служебни ситуации. Чрез такова изпълнение на роли те могат да преразгледат свое предишно поведение, да изпробват ново поведение, или да експериментират поведенчески модели, които смятат, че са потенциално полезни.


Ролевите игри създават незаплашителната атмосфера, при която хората могат активно да демонстрират проблемни ситуации или да изпробват нови, непознати поведенчески модели посредством една анонимна самоличност. На участниците е разрешено да вземат решения без да се страхуват, че ще се поставят в неудобно или инкриминирано положение, както може да стане в “реална” ситуация. Ролевата игра може да подсили разбирането на участниците за ефекта на емоциите върху социалното поведение.

Обикновено участниците изживяват ролевата игра като ангажираща ги дейност. Тъй като всеки човек знае как да изиграе ролята на някой друг, те са склонни да се забавляват при ролевите игри и трябва да овладеят нови умения, за да извлекат полза от процеса. Когато ролевата игра се провежда умело, ситуациите са много достоверни за участниците и така се намалява съпротивата към овладяването на съответните умения и теоретически знания.

Тази техника е много гъвкава. Преподавателят може да измени ролевата игра и материалите да се ревизират така че да са пригодни за конкретна ситуация. Ролевата игра може да бъде кратка или по-продължителна. Преподавателят може да манипулира ситуацията така че да постига желания ефект.

Освен това, ролевата игра може да е полезна в осъществяването на целите по отношение на нагласата на участниците. Тъй като тя ги въвлича в процеса, участниците изследват собствените си реакции и чувства когато говорят за изживяването. Така участниците не само научават нещо за себе си, но имат възможност да разберат и гледната точка на другите. Накрая, ролевата игра е техника, която позволява сложността на истинския живот да се вмести в тази симулация.


следва: Разработване на ролеви игри


Текстовете са любезно предоставени от : К.ЛойковNo comments: