7/29/14

Една приказка – трима разказвачи - упражнение за работа в екип

Упражнение "Една приказка – трима разказвачи"
Цели: работа в екип;  да допринесе за развитието на спонтанност и творчески възможности на участниците в обучението;  намаляване на дистанцията в комуникацията; забавление.

Размер на групата: Няма значение. Формурат се подгрупи от трима участници.

Материали: един стол за всяка подгрупа.

Време: в зависимост от групата. Всека подгрупа от участници има средно по 3- 4 минути. Общо време за  упражнението, ще зависи от броя на подгрупите.


7/28/14

Играта Бинго в неформалното обучение

Цел – запознаване на участниците; разчувпване на ледовете; раздвижване.

Материали: "Бинго" - Формуляр за всеки  участник. Необходимо е свободно пространство за привдижване по време на играта.
Формулярът представлява таблица (4 х 6), в която са записани различни по характеристики -  например: "като дете съм свирил на пиано", "в училище съм учил  немски", "обичам да чета" и т.н. Характеристиките представени в таблицата трябва да бъдат избрани така, че всека от тях е подходяща за най-малко един от участниците.

Продължителност на играта: 30 минути.

Правила на играта:  Дайте на всеки участник формуляра "Бинго" и ги помолете да се разхождат свободно из стаята,  като задват въпроси на останалите участници във връзка с характеристиките във формуляра.

Когато намерят играч, отговарящ на една от характеристиките  той следвада се подпише   в съответната клетка.

Първият, който събере пет различни подписи хоризонтално, вертикално или диагонално, трябва да извика "Бинго!". Всеки, който успя да събере необходимия брой подписи трябва да каже имената на играчите, които са се подписали в неговия формуляр.

Играта продължава до определен брой победители  в зависимост от големината на групата.

По материали от руски сайтове.

Превод и адаптация Николета Янева 

6/16/14

Формула на моята личност - креативна игра за запознаване

Цел – Креативна игра за запознаване.
Материали – листове, химикали, флипчарт


Описание - Всеки участник трябва да представи формула, която  отразява неговата личност
- интереси, черти, таланти и т.н. Обикновено участниците измислят формули наподобяващи
математическите – кто използват използват знаците – плюс, минус, умножение, деление, но има случаи, в които форулите напомнят повече уравнения по химия. 

Например: 

6/13/14

Рецепта за успешен тренинг


ЦелНастойване на участниците към групова работа, създаване на позитивно настроение  в началото на обучението.
Материали – Предвалително подготвени различни рецепти на апетитни блюда, които включват не по-малко от 7-8 съставки.


Описание:
Участниците са разделят на групи от по 3-4 човека. Всяка една група си тегли рецепта. Задачата на участниците в групата е да  запазят структурата  и съотношението на обем/ маса на съставките в рецептата и да съставят рецепта за успешен тренингов/обучителен ден.
В рецептата трябва задължително да запази и  начина на обработка  на продуктите/“запържваме на слаб огън водещия ...“ /. В състава на рецептата участниците  може да включват, каквото желаят /“вземете 20 добре узрели участника, половин килограм мотивация, щипка противоречие ... “ /

Време за подготовка на рецептите – 10 минути. След това говорителите  на  групите представят в пленарна сесия изготвеният от тях рецепта.


Дискусия: Водещият може да акцентира върху това, какви съставки се повтарят в повечето групи и в какви пропорции са предложени от всяка група.

В края на обучението може да се направи връзка към тази игра и да се отбележат кои от рецептите са се оказали най-близки до това, което реално се е случило по време на обучението.

По И.Авидон, О. Гончукова

превод и адаптация Николета Янева 

6/11/14

Развиване на умения за невербално общуване, работа в екип.

Цел – развиване на умения за невербално общуване, работа в екип.
Материали – предварително подготвени карти с изписани цвят и вид фигура в съответствие с фигурите в шаха /напр. „Черен кон“ и т.н./; голям плакат с изображение на първoначалното разположение на фигурите при игра на Шах.
Брой участници – 20 -32

Инструкции на водещия: „Обичате ли да играете шах?  Със сигурност сред вас има страхотни играчи  с ниво на гросмайстори. В такъв случай сега ще  играем шах ... Не се оглеждайте в търсенето на шахматни дъски. Ние няма да се нуждаем от тях, защото  ще играем много  специален шах. И за това не е задължително дори да знае как се движат шахматните фигури. Всички вие ще бъдете фигури. Всеки от вас ще вземе една от картите, лежащи на масата и прочетете написаното на нея -  име и цвят на определена  шахматна фигура, например. "Черен кон" или "Бялата царица". Нямата право да показвате картата на никой от другите участници.“ 

6/9/14

Креативна игра за представяне, получаване на обратна връзка; сплотяване а екипа

Реклама

Цел – Креативна игра за представяне, получаване на обратна връзка; сплотяване а екипа
Материали – листчета с иманата на всички участници
Брой участниц – 6-12 човека
Време – в зависимост от големината на групата


Инструкция на водещия:  – „Ние всички знаем, какво е реклама. Всеки ден ние виждаме много пъти реклами по телевизията и имаме представа за различните начини за представяне на дадена стока. Тъй като ежедневно сме потребители на рекламни продукти, няма да е преувеличено да се каже, че сме експерти в тази област. Така че нека да си представим, че ние  сме тук, за да създадем свой собствен рекламен видеоклип за определена стока. Нашата задача - да представим този продукт на обществото, така че да се подчертае най-добрата му страна, да ги заинтригува. Точно, каквато е задачата на хората в рекламния бизнес.

4/25/14

Представяне, раздвижване и забавление

Цел – представяне на участниците, раздвижване и забавление
Материали – свободно пространство, тебешир/хартиено тиксо
Време – 10 -15 минути
Брой участници – без ограничение

Описание – На пода се правят две  линии с тебешир или хартиено тиксо, като между тях трябва да има достатъчно пространство. Всички участници първоначално са между двете линии. Водещият назовава произволни характеристики, като разделя участниците на две групи /лява и дясна линия/ . Например: „Нека в ляво отидат онези от Вас, които обичат класическа музика, а в дясно – рок музика.” Участниците трябва бързо да стъпят върху тази линия, която отговаря на техните предпочитания. Ако не им допада нито една от двете предложени характеристики – следва да останат в средата.

Дайте възможност на участниците да се огледат – да видят кой от групата споделя техните предпочитания, след което отново всички заемат мястото между двете черти.

Предложение – Водещ в играта може да бъде всеки един от участниците на ротативен принцип, като всеки има право да задава само една двойка характеристики, които не са посочвани до момента.

По материали от руски сайтове
Превод и адаптация Николета Янева